به گزارش روابط عمومی، سامانه جامع مدیریت امور پژوهشی با عنوان پژوهشیار در سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر قرار گرفته و اعضای محترم هیأت علمی و دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد موظند از ابتدای اردیبهشت 98 پروپوزال و طرحهای پژوهشی خود را در سامانه پژوهشیار ثبت و تایید نمایند.

سامانه پژوهش‌یار                              (https://ris.iau.ac.ir)

در کنار سامانه پایش، راه‌اندازی سامانه پژوهش‌‌‌یار، نقش تکاملی در توسعه امور پژوهشی دارد و به نوعی پیش نیاز آن محسوب می‌شود، سامانه پژوهش‌‌یار یک سامانه جامع محسوب می‌شود که علاوه بر امور مربوط به پایان‌‌نامه‌‌ها، کلیه فرآیندهای پژوهشی را هم تحت نظر خود قرار می‌‌دهد و بسترساز مناسبی برای تحقق اهداف مرتبط با سامانه پایش است. همه امور مرتبط با طرح‌‌هـــــای تحقیقاتی شامل ارسال، بررسی، داوری، کارشناسی، عقد قرارداد و گردش طرح در سامانه پژوهش‌‌‌‌یار انجام پذیر است. همه فرآیندها به صورت کاملا الکترونیکی و با استفاده از سامانه‌‌های اطلاع رسانی انجام می‌پذیرد، لذا سرعت رسیدگی به طرح‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های پژوهشی در این سامانه، مطلوب خواهد بود.

مهم‌‌ترین نتیجه سامانه پژوهش‌‌‌‌یار، اصالت سنجی پایان‌نامه‌های ارائه شده است و بزرگترین دستاورد این سامانه، ارتقای کیفیت پایان‌نامه‌هایی است که در واحدهای مختلف دانشگاه آزاد ارائه می‌شود و اگر بخواهیم پایان‌نامه‌هایی در باب رفع معضلات کشور داشته باشیم باید با دقت بیشتری مورد بررسی و نظارت قرار گیرند که این سامانه کلیه امور مربوط به ساماندهی پایان‌نامه‌ها را تامین می‌‌کند.

سامانه پژوهشیار دارای زیر سیستم‌های متعددی است که سامانه‌های اصلی به شرح زیر است:

سامانه طرح‌‌های تحقیقاتی

همه امور مرتبط با گردش کار طرح‌های تحقیقاتی شامل ارسال پروپزال، داوری، کارشناسی، عقد قرارداد تا خاتمه کار در این بخش انجام می‌پذیرد.

سامانه پایان‌‌نامه‌ها

فرایندهای مرتبط با گردش کار پایان نامه‌ها، رساله‌های دانشجویی شامل ارسال پروپزال اولیه، اخذ تاییدیه‌‌های گروه آموزشی، ارتباط با استاد راهنما و مشاور و سایر امور مرتبط، تا دفاع دانشجو در این بخش انجام می‌پذیرد.

سامانه مقالات

در این سامانه همه امور مرتبط با دریافت و ثبت مقالات برگرفته شده از طرح‌‌های تحقیقاتی، پایان‌نامه و رساله‌های دانشجویی شامل ثبت، بررسی، تعیین مبلغ تشویقی مقاله و داوری مرتبط با آن در این بخش انجام می‌‌پذیرد.

فعالیت‌‌های پژوهشی اعضای هیات علمی

همه اعضای هیات علمی می‌‌توانند سوابق علمی پژوهشی خود مانند کتاب، مقالات، اختراعات، اکتشافات و غیره را در قالب یک بانک اطلاعاتی یکپارچه ثبت نمایند.

گفتنی است، پژوهش امری مهم و تاثیرگذار در پیشرفت هر جامعه‌‌ای محسوب می‌‌شود و ایجاد سامانه پایش در دانشگاه آزاد، تحولی بزرگ در این عرصه محسوب می‌‌‌شود. به طور قطع این سامانه با توجه به اهداف والای آن در جهت رفع مسائل کشور، می‌‌تواند الگویی مناسب برای کلیه مراکز دانشگاهی در سراسر کشور باشد.